Teza de licență - Analiza juridico-penală și criminogică a infracțiunii de contrabandă - ID:04209 - Volum 69 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. CONCEPTUL, NOȚIUNEA ȘI TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE INFRACȚIUNII DE CONTRABANDĂ

1.1 Analiza aspectelor doctrinare normative referitoare la contrabandă 6
1.2 Identificarea conceptului, noțiunii și trăsăturilor caracteristice a infracțiunii de contrabandă 12
1.3 Concluzii la Capitolul I 20

CAPITOLUL II. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACȚIUNII DE CONTRABANDĂ
2.1 Obiectul infracțiunii de contrabandă 21
2.2 Latura obiectivă a infracțiunii de contrabandă 26
2.3 Subiectul infracțiunii de contrabandă 31
2.4 Latura subiectivă a infracțiunii de contrabandă 37
2.5 Gradul prejudiciabil al infracțiunii de contrabandă. 40
2.6 Concluzii la Capitolul II 44

CAPITOLUL III. ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A INFRACȚIUNII DE CONTRABANDĂ
3.1 Contrabanda – manifestare a criminalităţii transfrontaliere 46
3.2 Analiza cantitativă a criminalităţii care afectează regimul vamal al Republicii Moldova 50
3.3 Situaţia reală din domeniul antreprenorial autohton, analizată prin prisma contrabandei, evaziunii fiscale şi relaţiilor delicvente cu firme fantomă 54
3.4 Factori principali ai infracţiunii de contrabandă şi elemente de profilaxie 58
3.5 Concluzii la Capitolul III 62

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 63
BIBLIOGRAFIE 66
ANEXE

1. Hotărîrea CSJ din 09.08.2017 (dosar nr. 1ra-1111/2017) 71
2. Hotărîrea CSJ din 20.05.2014 (dosar nr.ra-566/2014) 75
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 82