Teza de licență - Contractul de vânzare-cumpărare - ID:04210 - Volum 69 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE VÎNZARE-CUMPĂRARE CA INSTITUȚIE A DREPTULUI CIVIL

1.1. Identificarea noțiunii și a aspectelor specifice contractului de vînzare-cumpărare 6
1.2. Caracterele juridice ale contractului de vînzare-cumpărare 12
1.3. Condițiile de valabilitate ale contractului de vînzare-cumpărare 18

CAPITOLUL II. EFECTELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÎNZARE-CUMPĂRARE
2.1. Drepturile și obligațiile părților contractului de vînzare-cumpărare 25
2.1.1 Drepturile și obligațiile vînzătorului 26
2.1.2 Drepturile și obligațiile cumpărătorului 29
2.2. Delimitarea contractului de vînzare-cumpărare de alte contracte civile 31
2.3. Determinarea elementelor contractului de vînzare-cumpărare 36

CAPITOLUL III. PARTICULARITĂŢILE VÎNZĂRII-CUMPĂRĂRII UNOR CATEGORII DE TERENURI
3.1. Vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private 44
3.2. Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale libere de construcţie 51
3.3. Vînzarea-cumpărarea altor categorii de terenuri 56

CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 65
ANEXE