Referat - Subiecții raporturilor juridice fiscale - ID:04212 - Volum 18 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Prevederi de ordin general cu privire la sistemul fiscal al Republicii Moldova 2
2. Identificarea abordărilor doctrinare aferente raporturilor juridice fiscale 5
3. Delimitarea subiecților raporturilor juridice fiscale:

3.1 Autorităţile fiscale ale administraţiei publice 10
3.2 Persoane fizice şi juridice rezidente sau nerezidente 13
3.3 Persoane terţe care dispun de surse de informare privind purtătorul de impozit sau taxă 15
3.4 Persoane ce reprezintă interesele contribuabilului de executare a obligaţiei fiscale 16

Bibliografie 17