Teza de an - Reglementarea juridică a condițiilor dreptului la moștenire - ID:04213 - Volum 38 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. REFLECȚII INTRODUCTIVE ÎN MATERIA MOȘTENIRII ÎN SISTEMUL DREPTULUI NAȚIONAL

1.1 Considerații de ordin general și terminologic aferent dreptului la moștenire 6
1.2 Evoluția instituției moștenirii în dreptul Republicii Moldova 10
1.3 Consecințele juridice ale acceptării și renunțării la succesiune/moștenire 14
1.4 Delimitarea claselor de succesori legali după normele legislației în vigoare 19

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA CONDIȚIILOR JURIDICE A DREPTULUI LA MOȘTENIRE
2.1 Cercetarea capacității succesorale prin prisma reglementărilor legale 22
2.2 Fundamentarea condițiilor generale a dreptului la moștenire 26
2.2.1 Delimitarea persoanelor care au și care nu au capacitate succesorală 27
2.2.2 Caracterele juridice și efectele nedemnității succesorale 30
2.2.3 Identificarea vocației succesorale 32

CONCLUZII 35
BIBLIOGRAFIE 37