Teza de licență - Dreptul la un proces echitabil - ID:04214 - Volum 72 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3


1. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL
1.1 Noțiunea și garanțiile dreptului la un proces echitabil 6
1.2 Reglementarea dreptului la un proces echitabil 13
1.3 Evoluția juridică a drepturilor omului 18

2. VALENȚELE JURIDICE PRIVIND DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL
2.1 Procesul echitabil în lumina CEDO 24
2.2 Dreptul la un proces echitabil în materia civilă 30
2.3 Dreptul la un proces echitabil în materia penală 36

3. FRONTIERELE PROCESULUI ECHITABIL
3.1 Dreptul la un proces echitabil în dreptul comunitar 43
3.2 Dreptul la un proces echitabil al altor state 48
3.3 Dreptul la un proces echitabil în dreptul comparat 53

4. ASPECTE PRACTICE PRIVIND DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL 58

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 64
BIBLIOGRAFIE 67
ANEXE