Teza de master - Prevenirea şi combaterea traficului de influenţă prin prisma legislaţiei Republicii Moldova - ID:04215 - Volum 97 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE 3
ANNOTATION 4
LISTA ABREVIERILOR 5
INTRODUCERE 6

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE TRAFIC DE INFLUENŢĂ 11

1.1 Conceptul de trafic de influenţă ca fenomen infracţional 11
1.2 Oportunitatea incriminării infracţiunii traficului de influenţă în Codul penal al Republicii Moldova 19
1.3 Incriminarea traficului de influenţă în legislaţia penală a statelor străine 23

II. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 326 CP RM 33
2.1 Obiectul infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM 33
2.2 Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM 36
2.3 Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM 41
2.4 Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM 44
2.5 Circumstanţele agravante prevăzută la art.326 CP RM 46

III. PREVENIREA ŞI COMBATEAREA TRAFICULUI DE INFLUENŢĂ CA FENOMEN INFRACŢIONAL 57
3.1 Prevenirea traficului de influenţă la nivel naţional 57
3.1.1 Prevenirea traficului de influenţă la nivel internaţional 64
3.2 Combaterea traficului de influenţă la nivel naţional 68
3.2.1 Combaterea traficului de influenţă la nivel internaţional 80

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 87
BIBLIOGRAFIE 90
ANEXE 94
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 97