Teza de masterat - Răspunderea penală pentru infracțiunile de abuz de putere sau abuz de serviciu - ID:04216 - Volum 87 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA BUNEI DESFĂȘURĂRI A ACTIVITĂȚII ÎN SFERA PUBLICĂ

1.1 Aspecte generale despre infracţiunile contra bunei desfășurări a activității în sfera publică 8
1.1.1 Prevederi generale aferente infracţiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică 10
1.1.2 Considerații introductive privind infracțiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu în sistemul dreptului penal 18
1.2 Clasificarea și delimitarea infracţiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică 25

CAPITOLUL II. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACȚIUNII DE ABUZ DE PUTERE SAU ABUZ DE SERVICIU
2.1 Elementele constitutive obiective ale infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu 36
2.1.1 Obiectul infracțiunii prevăzut la art. 327 CP al RM 37
2.1.2 Latura obiectivă a infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu 42
2.2 Elementele constitutive subiective ale infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu 46
2.2.1 Subiectul infracțiunii prevăzut la art. 327 CP al RM 47
2.2.2 Latura subiectivă a infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu 50
2.3 Delimitarea infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu între conținutul penal și contravențional 53

CAPITOLUL III. ASPECTE PRACTICE ȘI DE ORDIN COMPARAT ÎN MATERIA INFRACȚIUNII DE ABUZ DE PUTERE SAU ABUZ DE SERVICIU
3.1 Cercetarea comparată a reglementărilor penale din statele europene a infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu 59
3.2 Studiu comparat a răspunderii pentru infracțiunea de abuz de putere sau abuz de serviciu 66
3.3 Reflectări practice asupra infracțiunii stabilită la art. 327 CP al RM 71

CONCLUZII GENERALE 80
BIBLIOGRAFIE 82
ANEXE 87