Teza de masterat - Expertizele vamale asupra unităților și mijloacelor de transport auto - ID:04217 - Volum 84 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. CONCEPTUL UNITĂȚILOR ȘI MIJLOACELOR DE TRANSPORT AUTO AFLATE ÎN TRECERE PESTE FRONTIERA VAMALĂ

1.1 Noțiuni generale despre unitățile și mijloacelor de transport auto aflate în trecere peste frontiera vamală 8
1.2 Clasificarea unităților și mijloacelor de transport auto la trecerea peste frontiera vamală 14
1.3 Actele juridice normative ce reglementează trecerea peste frontiera vamală a unităților și mijloacelor de transport auto 20

CAPITOLUL II. EXPERTIZELE VAMALE NUMITE ASUPRA UNITĂȚILOR ȘI MIJLOACELOR DE TRANSPORT AUTO
2.1 Aspecte teoretico-practice ale evaluării unităților și mijloacelor de transport auto 29
2.2 Expertizele vamale ce pot fi numite asupra unităților și mijloacelor de transport la transportarea mărfurilor peste frontiera vamală 38
2.3 Expertizele vamale ce pot fi numite asupra unităților și mijloacelor de transport la transportarea pasagerilor peste frontiera vamală 44
2.4 Actele juridice normative ce reglementează înfăptuirea expertizelor vamale asupra unităților și mijloacelor de transport auto 49

CAPITOLUL III. DOCUMENTE DE PROCEDURĂ VAMALĂ, ALTE DOCUMENTE ÎNTOCMITE ÎN REZULTATUL EXPERTIZELOR VAMALE
3.1 Noțiuni generale despre documentele de procedură vamală întocmite la numirea expertizei 53
3.2 Expertizele vamale asupra unităților și mijloacelor de transport auto 62
3.3 Rolul și însemnătatea documentelor de procedură vamală întocmite la înfăptuirea expertizelor vamale asupra unităților și mijloacelor de transport auto 70

CONCLUZII GENERALE ȘI PROPUNERI 76
BIBLIOGRAFIE 80
ANEXE 86