Teza de licență - Executarea detenţiunii pe viaţă şi liberarea condiţionata în cazul închisorii pe viaţă - ID:04221 - Volum 67 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista abrevierilor
Introducere

1. Detenţiunea pe viaţă în sistemul pedepselor

1.1. Conotaţii introductive privind pedeapsa în dreptul penal
1.2. Detenţiunea pe viaţă în sistemul pedepselor
1.3. Funcţiile şi scopul pedepsei închisorii. Detenţiunea pe viaţă prin prisma scopurilor pedepsei penale

II. Cadrul normativ naţional şi internaţional privind detenţiunea pe viaţă
2.1. Reglementarea juridica a detenţiunii pe viaţă în Republica Moldova
2.2. Standarde internaţionale privind detenţiunea pe viaţă în documentele internaţionale privind drepturile omului
2.3. Aspecte de drept comparat privind detenţiunea pe viaţă

III. Executarea detenţiunii pe viaţă şi liberarea condiţionata în cazul închisorii pe viaţă
3.1. Executarea pedepsei cu detenţiunea pe viaţă
3.2. Liberarea condiţionata în cazul închisorii pe viaţă
3.3. Aspecte deficitare privind executarea detenţiunii pe viaţă în Republica Moldova

Concluzii şi recomandări
Bibliografie