Teza de licență - Libertatea gandirii - drept fundamental intr-o societate democratica - ID:04273 - Volum 60 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista abrevierilor 3
Introducere 4

I. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND LIBERTATEA GÎNDIRII CA DREPT FUNDAMENTAL DEMOCRATIC 7

1.1 Sfera drepturilor şi libertăţilor omului şi clasificarea lor 7
1.2 Garanţii legale în materia asigurării libertăţii de gîndire 12
1.3 Cultul religios – pilonul central în realizarea dreptului la libertatea de gîndire 17
1.4 Concluzii la Capitolul I 29

II. ANALIZA PROCEDURII DE SESIZARE ÎN INSTANŢA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV DE CĂTRE SUBIECŢII CE PRETIND ÎNCĂLCAREA LIBERTĂŢII DE GÎNDIRE 30
2.1 Aspecte generale evolutive a reglementărilor privind instituţia sesizării în instanţa de contencios administrativ a pretenţiilor de încălcare a unor drepturi sau libertăţi 30
2.2 Particularităţile procedurii prealabile de soluţionare a cauzei în urma sesizării autorităţii de către persoana ce pretinde încălcarea libertăţii de gîndire 36
2.3 Procedura de judecare a cauzei în instanţa de judecată 42
2.4 Concluzii la Capitolul II 53

Concluzii generale 54
Bibliografie 56