Teza de master - Cadrul legal şi instituţional al prevenirii şi combaterii corupţiei în cadrul regional european - ID:04274 - Volum 75 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în limba română) 3
ADNOTARE (în limba engleză) 4
LISTA ABREVIERILOR 5
INTRODUCERE 6

I. CONSIDERAŢIUNI GENERALE PRIVIND CORUPŢIA 10

1.1 Conceptul şi particularităţile corupţiei ca fenomen negativ a epocii contemporane 10
1.2 Cauzalitatea şi efectele generate de corupţie la etapa actuală 16
1.3 Perceperea indicelui fenomenului corupţiei la nivel naţional şi internaţional 19

II. CADRUL LEGISLATIV EUROPEAN DE COMBATERE A FENOMENULUI CORUPŢIEI 24
2.1 Normele pecuniare comunitare ce vizează lupta cu fenomenul corupţiei 24
2.2 Funcţiile şi competenţa instituţiilor comunitare în lupta contrac corupţiei 27
2.3 Politica statelor membre ale Uniunii Europene privind prevenirea şi combaterea corupţiei 30

III. MATERIA PREVENIRII ŞI COMBATERII CORUPŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 40
3.1 Legislaţia Republicii Moldova privind prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei 40
3.2 Analiza responsabilităţilor instituţiilor de resort implicate în combaterea corupţiei 45
3.3 Analiza măsurilor generale şi individuale în prevenirea fenomenului corupţiei 49
3.4 Măsuri şi perspective de perfecţionare a mecanismelor anticorupţie în Republica Moldova 59

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 68
BIBLIOGRAFIE 71
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 75