Lucrare de licenta - Apărarea ţării — obligaţie fundamentală - ID:04951 - Volum 65 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere 3

Capitolul 1. OBLIGAŢIA DE APĂRARE A ŢĂRII: REPERE TEORETICO-METODOLOGICE 7

1.1 Noţiunea şi principalele trăsături ale obligaţiei de apărare a ţării: impactul la adresa româniei 7
1.2 Studiul tеоrеtiсо-соnсерtuаl аl tеrmеnului dе sесuritаtе 10

Capitolul 2. REALIZAREA OBLIGAŢIEI DE APĂRARE A ŢĂRII LA NIVELUL STATULUI ROMÂN 15
2.1 Cadrul conceptual de organizare şi funcţionare a serviciului militar în România 15
2.2 Mecanismul organizatorico-juridic de conducere a serviciului militar 30
2.3 Aspecte comparative privind cadrul legal al serviciului militar în Republica Moldova 32

Capitolul 3. CONSOLIDAREA ARMATEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI CA INSTITUŢIE DE APĂRARE A ŢĂRII 39
3.1 Analiza documentelor politico-juridice privind instuituirea Armatei Naţionale ca pilon al securităţii statului 39
3.2 Analiza instituţională a structurii conducerii Armatei Naţionale a României 48
3.3 Dotarea tehnică şi potenţialul uman al Armatei Naţionale a României 52

Concluzii 59
Bibliografie 61
Anexe 65