Teza de doctor - Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială - ID:04952 - Volum 208 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE..............................5
LISTA ABREVIERILOR..............8
INTRODUCERE.......................9

1. ANALIZA ISTORICO-JURIDICĂ A CONCURENȚEI ȘI A INSTRUMENTELOR JURIDICE DE CONTRACARARE A ACTELOR DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ..18

1.1. Tratări științifice referitoare la concurență ca element esențial al mecanismului de piață și evoluția reglementărilor în domeniu concurenței.18
1.2. Analiza generală a actelor de concurență neloială ......44
1.3. Conturarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială........59
1.4. Analiza situației cercetărilor științifice din domeniul actelor de concurență neloială, identificarea problemei științifice și formularea obiectivelor de cercetare. ....74
1.5. Concluzii la Capitolul I ..........80

2. CALIFICAREA FAPTELOR CARE CONSTITUIE ACTE DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ......83
2.1. Elementele calificative ale discreditării concurenților...........................83
2.2. Particularitățile calificative ale instigării la rezilierea contractului cu concurentul......95
2.3. Specificul obţinerii şi/sau folosirei ilegale a secretului comercial al concurentului ca act de concurență neloială......103
2.4. Acțiunile ce constituie actul deturnării clientelei concurentului...............107
2.5. Criteriile calificative ale confuziei..........116
2.6. Concluzii la Capitolul II...........................134

3. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ CA INSTRUMENT DE CONTRACARARE A ACTELOR DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ.....136
3.1. Răspunderea civilă și eficiența ei asupra contracarării acțiunilor de concurență neloială........136
3.2. Eficiența răspunderii administrative în contracararea actelor de concurență neloială.............153
3.3. Răspunderea penală ca instrument juridic de contracarare a actelor de concurență neloială.........168
3.4. Concluzii la Capitolul III........185

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI..........190
BIBLIOGRAFIE.........................................................196