Teza de an - Abordări conceptuale și pluridimensionale privind semnificația autorității publice în asigurarea socială a cetățenilor - ID:04964 - Volum 38 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 2

1.1. Autoritatea publică de specialitate – mijloc de realizare a dreptului la asigurarea socială a cetățenilor 4
1.2. Drepturile și obligațiile autorităților publice centrale și locale în realizarea acestor garanții constituționale 10
1.3. Drepturile și obligațiile cetățenilor în realizarea dreptului la unul din tipurile de asigurare socială 14
1.4. Cadrul de manifestare a partenerilor sociali în realizarea dreptului la asigurarea socială a cetățenilor 19
1.4.1. Statul în calitate de partener social 22
1.4.2. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) în calitate de partener social 27
1.4.3. Cetățeanul în calitate de partener social 31

CONCLUZII 34
BIBLIOGRAFIE 36