Teza de master - Esența conflictului armat – între realitate juridică internaționalistă și interese private - ID:04966 - Volum 75 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ABREVIERI 3
INTRODUCERE 4

I. FUNDAMENTELE TEORETICO-CONCEPTUALE ALE CONFLICTELOR ARMATE 8

1.1 Abordări ale conceptului ’’conflicte armate’’ 8
1.2 Instrumentele fundamentale în materia conflictelor armate contemporane 11
1.3 Interesele militare private în contextul activităţii mercenarilor 20

II. GARANŢIILE JURIDICE INTERNAŢIONALE ÎN TIMPUL DESFĂŞURĂRII CONFLICTELOR ARMATE 25
2.1 Reglementarea mijloacelor şi metodelor de război interzise în timpul conflictelor armate 25
2.2 Mecanismele actuale privind asigurarea statutului combatanţilor în conflictele armate 30
2.3 Particularităţile răspunderii pentru încălcarea regulilor de desfăşurare a conflictelor armate 46

III. STUDIU DE CAZ. RЕРЕRСURSIUNILЕ CONFLICTULUI ARMAT RUSO-UCRAINEAN АSUРRА STABILITĂŢII REGIONALE 52
3.1 Evoluţia generală a conflictului armat ruso-ucrainean 52
3.2 Dificultăţile garantării abţinerii de la aplicarea forţei în actuala conflagraţie a conflictului armat din Ucraina 56

ÎNCHEIERE 65
BIBLIOGRAFIE 68
REZUMAT 73
ANEXE 74