Teza de master - Normele dreptului internaţional umanitar aplicate activităţii de mercenariat - ID:04967 - Volum 67 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.....3

1. EVOLUŢIA ŞI NATURA JURIDICĂ A STATUTULUI DE MERCENAR ŞI A COMPANIILOR MILITARE PRIVATE.......7

1.1 Repere istorice şi elementele definitorii ale noţiunii de mercenar.............................................7
1.2 Natura juridică, structura şi caracteristicile Companiilor Militare Private..............................12

2. ANALIZA COMPARATIVĂ A ACTIVITĂŢII COMPANIILOR MILITARE PRIVATE ŞI A MERCENARILOR PRIN PRISMA EXIGENŢELOR DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR......26
2.1. Mecanismele de control asupra activităţii Companiilor Militare Private în raport cu prevederile Dreptului Internaţional Umanitar..26
2.2. Reglementarea juridică a statutului de mercenar prin prisma conflictelor armate contemporane.....34
2.3. Sancţionarea activităţii de mercenar în cadrul legislaţiei Republicii Moldova.........38

3. ANALIZA JURIDICO-NORMАTIVĂ А STАTUTULUI PАRTICIPАNŢILOR ÎN CАDRUL CONFLICTULUI АRMАT DIN UCRАINА........42
3.1. Drepturile şi obligаţiile generаte de stаtutul de combаtаnt...............42
3.2. Dificultăţile de аplicаre а normelor dreptului internаţionаl umаnitаr аsuprа conflictului аrmаt din Ucrаinа.......51

ÎNCHEIERE.............61
BIBLIOGRAFIE......64
DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA ORIGINALITATEA CONȚINUTULUI PROIECTULUI DE LICENȚĂ….67