Teza de an - Caracteristica criminologică a victimei infracţiunilor contra proprietăţii - ID:04995 - Volum 63 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista abrevierilor 3
Introducere 4

I. СОNSIDЕRАŢII INTRОDUСTIVЕ РRIVIND INFRACŢIUNILE SĂVÎRŞITЕ CONTRA PATRIMONIULUI 7

1.1 Caracteristica generală, particularităţile şi tipologia infracţiunilor contra patrimoniului 7
1.2 Definirea conceptului de victimă a infracţiunilor contra patrimoniului 17
1.3 Cauzalitatea şi determinantele mecanismului de victimizare în cadrul infracţiunilor contra patrimoniului 20

II. REGIMUL JURIDIC PENAL ŞI PROCESUAL AL INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI DIN PERSPECTIVA POZIŢIEI VICTIMEI 28
2.1 Asigurarea drepturilor victimelor infracţiunilor contra patrimoniului în procesul penal 28
2.2 Consacrarea protecţiei victimelor infracţiunilor contra patrimoniului în reglementările internaţionale cu caracter de universalitate 36
2.3 Modul de reparare a prejudiciilor cauzate victimelor în rezultatul comiterii infracţiunilor contra patrimoniului 38
2.4 Probleme de prevenire victimologică a infracţiunilor contra patrimoniului 45

Concluzii şi recomandări 55
Bibliografie 58
Declaraţia privind asumarea răspunderii 63