Teza de licenta - Analiza juridico-penală a infracțiunii de furt - ID:04997 - Volum 45 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚIUNI GENERALE PRIVIND INFRACȚIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI

1.1. Noțiuni generale și carateristica privind infracțiunile contra patrimoniului 5
1.2. Infracțiunea de furt în sistemul infracțiunilor contra patrimoniului 9
1.3. Examinarea infracțiunii de furt ca formă de manifestare a comportamentului deviant 14

CAPITOLUL II. ANALIZA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE COMPONENȚEI INFRACȚIUNII DE FURT
2.1. Analiza elementelor constitutive obiective ale infracțiunii prevăzute la art. 186 CP RM 18
2.1.1. Obiectul infractiunii de furt 19
2.1.2. Latura obiectiva a infractiunii de furt 22
2.2. Analiza elementelor constitutive subiective ale infracțiunii prevăzute la art. 186 CP RM 25
2.2.1 Latura subiectiva a infractiunii de furt 26
2.2.2 Subiectul infractiunii de furt 29
2.3. Analiza elementelor circumstanţiale agravante ale infracţiunii prevăzute la art.186 CP RM. 32

CAPITOLUL III. ANALIZA PRACTICĂ A CAUZELOR PENALE PRIVIND INFRACTIUNEA DE FURT 37

ÎNCHEIERE 41
BIBLIOGRAFIE 43