Teza de licenta - Analiza juridică a infracţiunii de hărţuire sexuală - ID:04998 - Volum 53 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 3

I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE HĂRŢUIRE SEXUALĂ 7

1.1 Aspecte teoretice privind fenomenul hărţuirii sexuale 7
1.2 Evoluţia cadrului incriminator privind hărţuirea sexuală în legislaţia penală a Republicii Moldova 9

II. REGLEMENTAREA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNII DE HĂRŢUIRE SEXUALĂ PREVĂZUTE LA ART.173 CP RM 15
2.1 Obiectul infracţiunii de hărţuire sexual 15
2.2 Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 173 CP RM 17
2.3 Subiectul infracţiunii de hărţuire sexual 20
2.4 Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 173 CP RM 22

III. CONDIŢIILE ANGAJĂRII RĂSPUNDERII PENALE PENTRU INFRACŢIUNEA DE HĂRŢUIRE SEXUALĂ: ABORDĂRI PRACTICE ŞI DE DREPT COMPARAT 25
3.1 Răspunderea penală pentru infracţiunea de hărţuire sexuală din perspectiva dreptului comparat 25
3.2 Delimitarea hărţuirii sexuale de alte infracţiuni adiacente 31
3.3 Dispunerea şi efectuarea expertizelor pentru determinarea gradului prejudiciabil al faptei exprimat la art 173 CP RM 40

ÎNCHEIERE 47
BIBLIOGRAFIE 49
DECLARAŢIA PRIVIND ORIGINALITATEA CONŢINUTULUI LUCRĂRII 51