Teza de master - Dimensiunea teoretico-practică a încriminării şi a răspunderii pentru falsificarea şi contrafacerea produselor - ID:04999 - Volum 74 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în limba română) 3
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5

1. ABORDĂRI TEORETICE ŞI REGLEMENTĂRI NORMATVE DE INCRIMINARE PENTRU FALSIFICAREA ŞI CONTRAFACEREA PRODUSELOR 9

1.1 Conceptul acţiunilor ilicite de falsificare şi contrafacere a produselor 9
1.2 Oportunitatea incriminării juridico-penale şi contravenţionale a acţiunii de falsificare şi contrafacere a produselor 14
1.3 Instituţia protecţiei consumatorilor împotriva acţiunilor de falsificare şi contrafacere a produselor în Republica Moldova 17

2. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A INFRACŢIUNII DE FALSIFICARE ŞI CONTRAFACERE A PRODUSELOR 24
2.1 Obiectul infracţiunilor prevăzute la art.2462 CP RM 24
2.2 Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.2462 CP RM 33
2.3 Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.2462 CP RM 41
2.4 Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.2462 CP RM 43

3. ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A FENOMENULUI DE FALSIFICARE ŞI CONTRAFACERE A PRODUSELOR 45
3.1 Cauzele şi condiţiile dezvoltării fenomenului de falsificare şi contrafacere a produselor 45
3.2 Caracteristica criminologică a personalităţii infractorului şi a victimei infracţiunii 51
3.3 Acţiuni de prevenire şi contracarare a fenomenului de falsificare şi contrafacere a produselor 53

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 66
BIBLIOGRAFIE 70
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 74