Teza de master - Statutul judecatorilor in RM - ID:06100 - Volum 98 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
ADNOTARE 4
INTRODUCERE 5

I. FUNDAMENTELE TEORETICE PRIVIND STATUTUL JUDECĂTORILOR. ASPECTE DE DREPT COMPARAT 9

1.1 Bazele teoretice privind sistemului judiciar şi statutul judecătorului 9
1.2 Aspecte teoretice privind statutul juridic al unui judecător în arealul justiţiei 13
1.3 Abordări internaţionale ale statutului judecătorului 17

II. STATUTUL JUDECĂTORULUI ÎN SISTEMUL JUDICIAR AL REPUBLICII MOLDOVA 22
2.1. Formarea şi dezvoltarea cadrului legal privind statutul judecătorului prin principiul separării puterii în stat 22
2.2. Probleme moderne de reglementare juridică a statutului judecătorilor în Republica Moldova 31
2.3. Rolul CSM în protejarea şi promovarea judecătorilor 35

III. CARACTERISTICI ŞI SEMNIFICAŢIE PROCEDURALĂ ÎN REGLEMENTAREA STATUTUL JUDECĂTORULUI: COMPONENTE JURIDICE ŞI COMPONENTE CONEXE 43
3.1. Statutul constituţional al judecătorului - garanţie a protecţiei judiciare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor Republicii Moldova 43
3.2. Responsabilitatea şi răspunderea disciplinară, politică şi administrativă judecătorilor 49
3.3. Etica judiciară şi reputaţia judecătorului 61

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 68
BIBLIOGRAFIE 70
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 77