Teza de an - Procurorul - subiect al procesului penal - ID:06108 - Volum 42 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL ȘI STATUTUL PROCURATURII ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL

1.1. Analiza generală a procesului penal 4
1.2. Delimitarea și caracterizarea subiecților procesului penal 8
1.3. Determinarea evoluției și competențelor organelor Procuraturii în Republica Moldova 13
1.4. Identificarea și cercetarea principiilor organizării şi funcţionării Procuraturi 17

CAPITOLUL II. ANALIZA PROCURORULUI CA SUBIECT AL PROCESULUI PENAL
2.1. Evidențierea funcțiilor procurorului în cadrul fazei de urmărire penală a procesului penal. 21
2.2. Cercetarea funcției de învinuire a procurorului ca subiect în procesul penal 24
2.3. Determinarea sarcinii probațiunii ca obiectiv general al procurororului în procesul penal 27
2.4. Identificarea acțiunilor procurorului la examinarea cauzelor penale în instanța de apel 30
2.5. Aspecte ale măsurilor și acțiunilor procurorului după pronunţarea Deciziei Instanţei de Apel. 33

CONCLUZII 37
BIBLIOGRAFIE 39