Teza de an - Prevenirea individuala a infracțiunilor - ID:06109 - Volum 40 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACȚIUNEA

1.1. Cercetarea noţiunii şi a evoluţiei istorice a infracţiunii 4
1.2. Analiza caracteristicilor și trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii 8
1.3. Delimitarea și clasificarea infracțiunilor 12


CAPITOLUL II. ELEMENTE DE PREVENIRE INDIVIDUALĂ A INFRACȚIUNILOR
2.1. Determinarea aspectelor generale privind prevenirea infracțiunilor 16
2.2. Fundamentarea importanței expertizei criminalistice în prevenirea infracțiunilor 20
2.3. Analiza orientării psihologice în criminologie ca element de prevenire a infracțiunilor 24
2.4. Rolul organelor de drept în prevenirea și combaterea infracțiunilor 29
2.5. Cercetarea modelelor și metodelor individuale de prevenire a infracțiunilor 33

CONCLUZII 36
BIBLIOGRAFIE 38