Disertatie - Modificarea societăţilor privind activitatea comercială, cazuri şi modalitatea înregistrării lor în RC (Registrul comertului) - ID:06110 - Volum 65 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista abrevierilor
Adnotare
Introducere

I. MODIFICAREA SOCIETĂŢILOR PRIVIND ACTIVITATEA COMERCIALĂ: REPERE GENERAL-TEORETICE

1.1 Cunoaşterea noţiunilor specifice activităţii comerciale
1.2 Esenţa şi condiţiile procedurale aplicabile instituţiei modificării societăţilor privind activitatea comercială

II. DETERMINAREA MECANISMULUI MODIFICĂRII SOCIETĂŢILOR PRIVIND ACTIVITATEA COMERCIALĂ
2.1 Modificarea capitalului social
2.2 Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale
2.3 Efectele acţiunilor de modificare

III. MODALITATEA ÎNREGISTRĂRII
3.1 Documentele necesare pentru înregistrarea în Registrul Comerţului
3.2 Etapele procedurale specifice
3.3 Repere ale dreptului comparat

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe