Teza de licenta - Stabilirea valorii mărfurilor în vamă - ID:06111 - Volum 76 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND STABILIREA VALORII MĂRFURILOR ÎN VAMĂ

1.1. Noțiunea și aspectele generale ale declarării a valorii mărfurilor în vamă 7
1.2. Metodele de determinare a valorii mărfurilor în vamă 13
1.3. Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor 21
1.4. Criteriile de determinare a țării de origine a mărfii 26
1.5. Procedura de confirmare a originii mărfii 32
1.6. Cadrul normativ național și internațional ce reglementează determinarea valorii în vamă a mărfurilor 38
1.7. Principiile de aplicare pentru stabilirea valorii în vamă a mărfurilor 43

CAPITOLUL II. ANALIZA PRACTICĂ PRIVIND EXAMINAREA LITIGIILOR JUDICIARE LEGATE DE STABILIREA VALORII MĂRFURILOR ÎN VAMĂ 50

CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 66
ANEXE