Teza de master - Metode şi procedee fotografice aplicate în expertiza criminalistică - ID:06113 - Volum 76 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în limba română) 3
ADNOTARE (în limba engleză) 4
LISTA ABREVIERILOR 5
INTRODUCERE 6

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND FOTOGRAFIA CRIMINALISTICĂ DE EXAMINARE 10

1.1 Fotografia de examinare: noţiunea, structura şi rolul ei în activitatea de expertizare a materialelor de probă 10
1.2 Noţiunea şi clasificarea metodelor şi mijloacelor fotografice folosite în condiţii de laborator 17
1.3 Concluzii la Capitolul I 20

II. METODE ŞI MIJLOACE FOTOGRAFICE DE EXAMINARE A URMELOR ŞI OBIECTELOR SUPUSE EXPERTIZEI 22
2.1 Macrofotografia şi microfotografia de examinare a urmelor 22
2.2 Fotografia de contraste şi fotografia separatoare de culori 24
2.3 Fotografierea obiectelor în zona invizibilă a spectrului de lumină 27
2.4 Concluzii la Capitolul II 34

III. APLICAREA METODELOR FOTOGRAFIEI DE EXAMINARE ÎN PRACTICA DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ 36
3.1 Fotografierea aspectului general al obiectelor trimise la expertiză 36
3.2 Procedee de fotografiere a urmelor digitale şi a celor create de uneltele de spargere 41
3.3 Particularităţile fotografierii urmelor folosirii armelor de foc şi a documentelor 47
3.4 Concluzii la Capitolul III 64

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 65
BIBLIOGRAFIE 68
ANEXE 71
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 76