Teza de master - Influiența stilului parental asupra rezultatelor școlare la adolescenți - ID:04438 - Volum 111 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE..........................3
ANNOTATION..................... 4
INTRODUCERE....................5

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE REFERITOR LA STILURILE PARENTALE ȘI LA REZULTATELE ȘCOLARE LA ADOLESCENȚI.....7

1.1 Particularități ale stilurilor parentale........................................................................................7
1.2 Rezultate școlare - delimitări conceptuale...............................................................................21
1.3 Aspectul relațional al stilului parental asupra rezultatelor școlare la adolescenți.............34
1.4 Concluzii la capitolul I ..........38

CAPITOLUL II. DEMERSUL EXPERIMENTAL AL CERTCETĂRII PRIVIND RELAȚIA DINTRE STILUL PARENTAL ȘI REZULTATELE ȘCOLARE LA ADOLESCENȚI....39
2.1 Constatarea stilurilor parentale și a rezultatelor școlare a adolescenților........39
2.2 Program de formare referitor la influența stilului parental asupra rezultatelor școlare la adolescenți.........50
2.3 Validarea experimentală al programului de formare referitor la influența stilului parental asupra rezultatelor școlare la adolescenți.......56

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI ......59
BIBLIOGRAFIE .....................................................63
ANEXE...................................................................70