Teza de licenta - Răspunderea penală pentru incalcarea regurilor de protecție a muncii - ID:06117 - Volum 72 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

I. INCRIMINAREA FAPTELOR CE VIZEAZĂ ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI APLICAREA RĂSPUNDERII PENALE ÎN DOMENIUL MUNCII PRIN PRISMA LEGISLAȚIEI NAȚIONALE

1.1. Analiza particularităților formelor răspunderii juridice în domeniul securității și sănătății muncii 7
1.2. Cercetarea elementelor conceptuale și conținutul răspunderii penale în dreptul muncii 14
1.3. Aspecte vizînd infracțiunile contra drepturilor de muncă ale cetățenilor incriminate în legea penală a Republicii Moldova 19

II. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACȚIUNII DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR DE PROTECŢIE A MUNCII
2.1. Obiectul infractiunii de încălcare a regulilor de protecţie a muncii 24
2.2. Cercetarea laturii obiective a infractiunii de încălcare a regulilor de protecţie a muncii 29
2.3. Subiectul infractiunii de încălcare a regulilor de protecţie a muncii 35
2.4. Analiza laturii subiective a infractiunii de încălcare a regulilor de protecţie a muncii 39
2.5. Circumstanțele agravante incriminate în norma prevăzută la art. 183 Cod penal 43

III. ASPECTE VIZÎND RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACȚIUNEA DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR DE PROTECŢIE A MUNCII
3.1. Răspunderea juridică a salariatului în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor de organizare a securităţii muncii 46
3.2. Răspunderii angajatorului pentru încălcarea regulilor de protecţie a muncii 52
3.3. Aspecte de drept comparat privind răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de protecţie a muncii 57

CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 66