Teza de an - Casele de copii de tip familial - formă de protecție a copiilor lipsiți de grijă părintească - ID:06120 - Volum 39 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. FORMELE DE PROTECȚIE A COPIIILOR LIPSIȚI DE GRIJĂ PĂRINTEASCĂ

1.1. Determinarea formelor de protecţie a copilului aflați în situație de risc 4
1.2. Asistenţa parentală profesionistă ca formă alternativă de protecţie a copilului lipsit de grijă părintească 8
1.3. Elementele plasamentului familial ca formă de protecție a copilului lipsit de grijă părintească. 11
1.4. Analiza instituției adopției ca proces de protecție a copilului 14
1.5. Cercetarea tutelei și curatelei asupra copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în scopul educaţiei şi instruirii acestora 17

CAPITOLUL II. ELEMENTE GENERALE ALE CASELOR DE COPII DE TIP FAMILIAL
2.1. Noțiunea și scopul caselor de copii de tip familial 20
2.2. Modalalitatea de constituire și funcționare a caselor de copii de tip familial 23
2.3. Identificarea și cercetarea caselor de copii de tip familial din Republica Moldova 26
2.4. Cercetarea caselor de copii de tip familie ca oportuniate de dezvoltare armonioasă 28
2.5. Determinarea și analiza importanței și a rolului familiei din perspectiva dezvoltării normale a copilului 31

CONCLUZII 34
BIBLIOGRAFIE 35