Teza de licenta - Protecţia drepturilor omului în cadrul sistemului european de protecţie a drepturilor omului - ID:06122 - Volum 67 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista abrevierilor 3
Introducere 4

Capitolul I. Caracterizarea generală a sistemului european de protecţie a drepturilor omului 7

1.1. Conturarea sistemului regional european de protecţie a drepturilor omului 7
1.2. Particularităţile sistemului european de protecţie a drepturilor omului 14
1.3. Principiile aplicabile sistemului european al drepturilor omului 18

Capitolul II. Protecţia drepturilor omului la nivelul Consiliului Europei 22
2.1 Cadrul normativ al Consiliului Europei în materia drepturilor omului 22
2.2 Cadrul instituţional al Consiliului Europei în materia drepturilor omului 28
2.3. Rolul Curţii Europene a Drepturilor omului în garantarea drepturilor omului 33
2.4. Relaţiile Republicii Moldova şi Consiliului Europei în materia drepturilor omului 37

Capitolul III. Protecţia drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene, Comunităţii Statelor Independente şi Organizaţiei de Securitate şi Cooperare în Europa 40
3.1. Particularităţile protecţiei drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene 40
3.2. Cooperarea la nivelul CSI şi OSCE în materia drepturilor omului 48
3.3. Cooperarea Republicii Moldova cu UE, CSI şi OSCE în materia drepturilor omului 51

Concluzii şi recomandări 59
Bibliografie 62
Declaraţia privind asumarea răspunderii 67