Teza de licenta - Reglementarea contravenţionala a huliganismului nu prea grav - ID:06123 - Volum 53 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista abrevierilor 3
Introducere 4

I. ANALIZA INVESTIGAŢIILOR ŞTIINŢIFICE PRIVIND FAPTA CONTRAVENŢIONALA DE HULIGANISM NU PREA GRAV 7

1.1 Еvаluări gеnеrаl-doctrinare рrivind acţiunea ilicită de huliganism 7
1.2 Oportunitatea incriminării faptei de huliganism în legislaţia Republicii Moldova 12
1.3 Cauzele de inexistenţă a contravenţiei de huliganism nu prea grav 17

II. CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL CONTRAVENŢIEI EXPUSE LA ART. 354 CC AL RM (Huliganismul nu prea grav) 19
2.1 Obiectul contravenţiei expuse la art. 354 CC al RM 19
2.2 Latura obiectivă a ilicitului de huliganism nu prea grav 21
2.3 Subiectul contravenţiei analizate (Huliganismul nu prea grav) 25
2.4 Latura subiectivă, ca element al conţinutului constitutiv al contravenţiei de huliganism nu prea grav 27

III. ASPECTE DE DREPT MATERIAL GENERAL PRIVIND COMBATEREA CONTRAVENŢIONALĂ A HULIGANISMULUI 32
3.1 Combaterea huliganismului nu prea grav ca formă de activitate privind asigurarea ordinii de drept 32
3.2 Dеlimitаrеа iliсitului соntrаvеnţiоnаl dе сеl реnаl рrivind huliganismul nu prea grav 42

Concluzii şi recomandări 48
Bibliografie 51