Teza de licenta - Pornografia infantila - ID:06125 - Volum 73 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ASPECTE DE ORDIN TEORETIC ALE INFRACȚIUNII PREVĂZUTE LA ART. 2081 CP RM

1.1. Necesitatea incriminării faptei prevăzute la art. 2081 CP RM în legislația Republicii Moldova 8
1.2. Pornografia infantilă: analiză de drept comparat 16
1.3. Elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 2081 CP RM: aspecte teoretice 24
1.3.1. Obiectul infracțiunii prevăzute la art. 2081 CP RM 26
1.3.2. Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 2081 CP RM 32
1.3.3. Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 2081 CP RM 38
1.3.4. Subiectul infracțiunii prevăzute la art. 2081 CP RM 40
1.4. Concluzii la Capitolul I. 43

CAPITOLUL II. ASPECTE PRACTICE ALE INFRACȚIUNII PREVĂZUTE LA ART. 2081 CP RM
2.1. Elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 2081 CP RM: aspecte practice 45
2.2. Delimitarea infracțiunii prevăzute la art. 2081 CP RM de faptele adiacente: studii de caz 55
2.3. Concluzii la Capitolul II. 61

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 63
BIBLIOGRAFIE 67