Teza de licenta - Răspunderea juridică în cadrul raporturilor de muncă - ID:06126 - Volum 72 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ELEMENTE GENERALE ALE RĂSPUNDERII JURIDICE ȘI RAPORTURILOR JURIDICE DE MUNCĂ

1.1 Identificarea noțiunii și formelor răspunderii juridice în dreptul muncii 6
1.2. Cercetarea conceptuală și a elementelor specifice raportului juridic de muncă 12
1.3. Delimitarea și analiza modalítăților de aplicare a normelor dreptului muncii 18

CAPITOLUL II. FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN RAPORTURILE DE MUNCĂ
2.1. Analiza răspunderii penale în raporturile de muncă 24
2.2. Determinarea răspunderii contravenționale în raporturile juridice de muncă 30
2.3. Cercetarea răspunderii disciplinare a salariaților 36
2.4. Examinarea răspunderii pătrimoniale (materiale) în cadrul raporturilor de muncă 43

CAPITOLUL III. ASPECTE PRACTICE PRIVIND SOLUȚIONAREA LITIGIILOR DE MUNCĂ ÎN URMA APARIȚIEI RĂSPUNDERII JURIDICE 50

CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 66
ANEXE 73