Teza de licenta - Problematica aplicarii reglementarilor vamale în Republica Moldova. Analiza teoretico-practică - ID:06127 - Volum 68 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista abrevierilor 3
Introducere 4

I. APLICAREA REGLEMENTĂRILOR VAMALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECTE TEORETICO-PRACTICE 8

1.1 Analiza concepţiilor ştiinţifice privind reglementările în domeniul vamal 8
1.2 Cadrul normativ de reglementare a activităţii vamale în Republica Moldova 14
1.3 Impactul acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Moldova asupra reglementărilor vamale 21

II. ASPECTE PRACTICE ALE PROBLEMATICII APLICĂRII REGLEMENTĂRILOR VAMALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 29
2.1 Analiza şi evaluarea reglementărilor vamale aplicate în cadrul procedurii de vămuire a mărfurilor 29
2.2 Analiza şi evaluarea reglementărilor legate de atragere la răspundere a persoanelor pentru comiterea încălcărilor vamale 44
2.3 Noul Cod Vamal – principii de reglementare şi inovaţii 57

Concluzii şi recomandări 60
Bibliografie 64