Teza de master - Reglementarea juridică a gajului ca garanție reală a executării obligațiilor - ID:06129 - Volum 104 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA OBLIGAȚIILE CIVILE

1.1. Determinarea noțiunii și a elementelor specifice obligațiilor civile 6
1.2. Analiza temeiurilor apariției și modalităților de stingere a obligațiilor civile 11
1.3. Delimitarea și caracterizarea obligațiilor civile 18
1.4. Clasificarea și cercetarea mijloacelor de garantare a executării obligațiilor 25

CAPITOLUL II. ELEMENTE GENERALE ALE GAJULUI
2.1. Identificarea noțiunii și a caracterelor juridice ale gajului 30
2.2. Cercetarea modalității de apariție și înregistrare a gajului 36
2.3. Caracterizarea obiectului gajului cu particularitățile ce le prezintă 41
2.4. Fundamentarea modalităților de stingere a gajului și a dreptului de gaj 46

CAPITOLUL III. PREVEDERI SPECIFICE GAJULUI
3.1. Delimitarea și clasificarea tipurilor de gaj 51
3.2. Analiza contractului de gaj ca element juridic al raportului de gaj 56
3.3. Delimitarea efectelor juridice ale gajului între părți și terți 62
3.4. Evidențierea condițiilor de exercitare a dreptului la gaj 68

CAPITOLUL IV. ASPECTE PRACTICE PRIVIND SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ÎN MATERIA GAJULUI 74

CONCLUZII 85
BIBLIOGRAFIE 88
ANEXE