Teza de an - Metode și mijloace de depistare, fixare și ridicare a urmelor de picioare - ID:06157 - Volum 38 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRINVIND DEPISTAREA, FIXARE ȘI RIDICARE A URMELOR

1.1. Analiza metodelor şi mijloacelor criminalistice de conservare şi fixare a urmelor infracționale 4
1.2. Cercetarea elementelor procesual-tactice privind efectuarea examinărilor preliminare a urmelor la locul faptei 9
1.3. Identificarea mijloacelor tehnico-criminalistice şi reactivii de detecţie a urmelor materiale infracționale 13

CAPITOLUL II. ELEMENTE SPECIFICE PRINVIND DEPISTAREA, FIXARE ȘI RIDICARE A URMELOR DE PICIOARE
2.1. Determinarea noţiunii şi a modului de formare a urmelor de picioare 17
2.2. Clasificarea criminalistică a urmelor de picioare 21
2.3. Analiza modalității de formare a urmelor de picioare 25
2.4. Identificarea metodelor și tehnicilor de fixare și ridicare a urmelor de picioare 28
2.5. Fundamentarea modalității de expertiză criminalistică a urmelor de picioare 31

CONCLUZII 34
BIBLIOGRAFIE 36