Teza de licenta - Puterea de stat: forme și metode de realizare - ID:06158 - Volum 59 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere.........4

CAPITOLUL I. DEFINIREA ȘI TRĂSĂTURILE GENERALE ALE PUTERII DE STAT............8

1.1. Determinările și caracteristica puterii de stat……………………………………8
1.2. Trăsăturile generale ale puterii de stat................................................................15
1.3. Suveranitatea - atribut al puterii de stat..............................................................22

CAPITOLUL II. FORME, METODE ȘI PRINCIPII DE REALIZARE A PUTERII DE STAT………34
2.1. Aspecte practice privind consolidarea suveranităţii Republicii Moldova…………………34
2.2. Forme de realizarea a puterii de stat în Republica Moldova……………………………....39
2.3. Exercitarea puterii de stat în perspectiva integrării europeane............................................49

Concluzii și recomandări…………55
Bibliografie…………………………57