Teza de master - Rolul și importanța cercetării terorismului cibernetic - ID:06878 - Volum 107 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA DE ABREVIERI 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND TERORISMUL

1.1. Cercetarea evoluției istorice a terorismului 8
1.2. Determinarea noțiunilor și a factorilor criminogeni ai terorismului 15
1.3. Prezentarea terorismul internațional ca factor destabilizator al securităţii internaționale 21
1.4. Abordările UE și mecanismele juridice în lupta cu terorismul 27
1.5. Combaterea terorismului contemporan ca factor decesiv în consolidarea sistemului internaţional de securitate 32

CAPITOLUL II. ELEMENTE DEFINITORII ALE TERORISMULUI CIBERNETIC
2.1. Analiza generală a terorismului cibernetic 39
2.2. Identificarea mecanismului virtual de recrutare în organizațiile teroriste 45
2.3. Delimitarea formelor de manifestare a terorismului cibernetic 52
2.4. Cercetarea impactului psihologic al terorismului cibernetic 59
2.5. Impactul semnăturii electronice asupra terorismului cibernetic 64

CAPITOLUL III. PARTICULARITĂȚI DE COMBATERE ȘI PREVENIRE A TERORISMULUI CIBERNETIC
3.1. Prezentarea organizaţiilor internaţionale de securitate şi rolul lor în combaterea terorismului. 69
3.2. Determinarea obiectivelor strategice şi a mecanismelor de combatere a terorismului 75
3.3. Cercetarea metodelor de prevenire și combatere a terorismului cibernetic 83

ÎNCHEIERE 91
BIBLIOGRAFIE 95