Teza de licenta - Controlul vamal în Republica Moldova. Aspecte teoretico-practice - ID:06879 - Volum 73 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND CONTROLUL VAMAL

1.1. Cercetarea noțiunilor și principiilor de realizare a controlului vamal 8
1.2. Clasificarea formelor de control vamal 19
1.3. Concluzii la capitolul I 25

CAPITOLUL II. ANALIZA REGIMULUI JURIDIC AL PROCEDURII DE CONTROL VAMAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Cadrul normativ național de reglementare în domeniul controlului vamal 26
2.2. Efectuarea controlului vamal în contextul diversității formelor de realizare 34
2.3. Concluzii la capitolul II 40

CAPITOLUL III. ASPECTE PRACTICE ÎN DEPISTAREA ABATERILOR ÎN TIMPUL EFECTUĂRII CONTROLULUI VAMAL
3.1. Specificul aplicării instituţiei răspunderii juridice la efectuarea controlului vamal 41
3.2. Analiza practicii judiciare relevante în materie 52
3.3. Tendințe de perfecționare a metodelor de efectuare a controlului vamal 59
3.4. Concluzii la capitolul III 63

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 64
BIBLIOGRAFIE 67