Teza de master - Realizarea controlului documentar și informațional asupra mărfurilor, bunurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Aspecte teoretico-practice - ID:06880 - Volum 101 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTROLUL VAMAL

1.1. Noțiunea și elementele specifice de realizare a controlului vamal 9
1.3. Analiza reglementărilor naționale și internaționale în domeniul controlului vamal 17
Concluzii la capitolul I. 25

CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE CONTROLULUI VAMAL DOCUMENTAR ȘI INFORMAȚIONAL ASUPRA MĂRFURILOR, BUNURILOR ȘI MIJLOACELOR DE TRANSPORT TRECUTE PESTE FRONTIERA VAMALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
2.1. Caracteristicile generale ale controlului vamal documentar şi informațional al mărfurilor și mijloacelor de transport 26
2.2. Etapele şi condițiile de realizare ale controlului vamal documentar şi informațional al mărfurilor și mijloacelor de transport 35
2.3. Elemente specifice controlului vamal documentar şi informațional al mărfurilor, bunurilor și mijloacelor de transport la trecerea peste frontiera vamală 42
2.4. Sistemul de analiză al riscurilor aplicat în cadrul realizării controlului documentar şi informațional 48
2.5 Controlul documentar şi informațional conform reglementărilor şi standardelor Uniunii Europene 56
2.6. Clasificarea formelor și modalităților de realizare a controlului vamal 62
Concluzii la capitolul II. 69

CAPITOLUL III. PROCEDURI SPECIFICE ŞI DISCTINCTE ÎN CADRUL REALIZĂRII CONTROLULUI VAMAL DOCUMENTAR ŞI INFORMAŢIONAL
3.1 Utilizarea sistemelor informaționale în cadrul realizării controlului vamal documentar 70
3.2 Caracteristica prelucrării electronice a declarației vamale în detaliu cât şi altor documente prezentate în scopuri vamale 77
3.3 Realizarea procedurilor simplificate de vămuire prin intermediul documentelor vamale 85
Concluzii la capitolul III. 89

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 90
BIBLIOGRAFIE 93