Teza de master - Familia - mediu fără violenţă - ID:06883 - Volum 72 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista abrevierilor 3
Adnotare (în limba română) 4
Annotation (în limba engleză) 5
Introducere 6

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 10

1.1 Aspecte generale privind violenţa în familie 10
1.2 Reglementări naţionale cu privire la violenţa în familie 20
1.3 Analiză de drept penal comparat privind infracţiunea de violenţă în familie 26
1.4 Concluzii la Capitolul 1 28

II. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A FAPTEI DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE PREVĂZUTE LA ART.2011CP RM 30
2.1 Obiectul infracţiunilor prevăzute la art.2011 CP RM 32
2.2 Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.2011 CP RM 34
2.3 Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.2011 CP RM 39
2.4 Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.2011 CP RM 42
2.5 Concluzii la Capitolul 2 45

III. VARIANTELE-TIP ŞI VARIANTELE AGRAVATE ALE INFRACŢIUNII DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE 47
3.1 Variantele-tip ale infracţiunii de violenţă în familie prevăzute la lit.c) alin.(2), la lit.a)-b) alin.(3) şi la alin.(4) art.2011 CP RM 47
3.2 Variantele agravate ale faptei infracţionale de violenţă în familie (lit.a) alin.(2); lit.b) alin.(2) art.2011 CP RM) 56
3.3 Concluzii la Capitolul 3 64

Concluzii generale şi recomandări 66
Bibliografie 68
Declaraţia privind asumarea răspunderii 72