Teza de licenta - Studiu comparativ între nulitatea, încetarea și desfacerea căsătoriei - ID:06886 - Volum 61 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE 5
CUVINTE-CHEIE 6
LISTA ABREVIERILOR 7
INTRODUCERE 8

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA CĂSĂTORIA ȘI REGLEMENTAREA EI JURIDICĂ 9

1.1 Noțiunea, definiția și caracterile juridice ale căsătoriei 9
1.2 Condițiile de fond și de formă ale căsătoriei 11
1.3 Procedura încheierii căsătoriei în corespundere cu normele juridice 17

CAPITOLUL II UNELE CONSIDERENTE CU PRIVIRE LA MODURILE DE ÎNCETARE A RAPORTURILOR JURIDICE DE CĂSĂTORIE PRIN PRISMA CODULUI FAMILIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 20
2.1 Nulitatea căsătoriei 20
2.1.1 Noțiunea și cauzele de desfacere a căsătoriei 20
2.1.2 Regimul juridic al nulității căsătoriei. 23
2.1.3 Efectele juridice ale nulității căsătoriei. 24
2.2 Modalități de încetare a căsătoriei. 26
2.2.1 Noțiunea și temeiurile de încetare a căsătoriei 26
2.2.2 Modalitatea de desfacere a căsătoriei prin divorț 27
2.2.3 Efectele juridice ale desfacerii căsătoriei 36

CAPITOLUL III ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND DISTINCȚIA ÎNTRE NULITATEA, ÎNCETAREA ȘI DESFACEREA CĂSĂTORIEI. 38
3.1 Distincția efectelor juridice în cazul nulității, încetării și desfacerii căsătoriei 38
3.2 Soarta bunurilor comune în cazul modalităților de încetare a raporturilor juridice dintre soți 40
3.3 Efectele încetării raporturilor juridice dintre soți asupra relațiilor patrimoniale dintre părinți și copiii minori 43

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 47
BIBLIOGRAFIE 51