Teza de master - Răspunderea penală pentru infracțiunile legate de creditare - ID:06889 - Volum 101 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI PRIVIND INFRACȚIUNEA ȘI RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN DOMENIUL LEGAT DE CREDITARE

1.1. Noțiunea și particularitățile specifice ale infracțiunii și răspunderii penale 8
1.2. Definiția și caracterele generale ale creditului 15
1.3. Instituțiile de creditare din Republica Moldova 21
1.4. Răspunderea penală pentru infracțiunile de creditare după dispozițiile Codului penal al Republicii Moldova 27
1.5. Răspunderea penală pentru infracțiunile legate de creditare în legislațiile penale ale statelor europene 34

CAPITOLUL II. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACȚIUNILOR LEGATE DE CREDITARE
2.1. Elementele constitutive obiective ale infracțiunilor legate de creditare 40
2.1.1. Obiectul infractiunilor prevăzute la art. 238 și 239 CP al RM 41
2.1.2. Latura obiectiva a infractiunilor stabilite la art. 238 și 239 CP al RM 48
2.2. Elementele constitutive subiective ale infracțiunilor legate de creditare 54
2.2.1. Subiectul infractiunilor prevăzute la art. 238 și 239 CP al RM 55
2.2.2. Latura subiectivă a infractiunilor stabilite la art. 238 și 239 CP al RM 61
2.3. Circumstanțialele agravante și particularitățile victimei infracțiunilor legate de creditare 66

CAPITOLUL III. ASPECTE SPECIFICE ALE INFRACȚIUNILOR LEGATE DE CREDITARE
3.1. Mecanismele de prevenire și combatere a infracțiunilor legate de creditare 71
3.2. Elemente criminalistice de investigare a infracțiunilor legate de creditare 77
3.3. Practica judiciară privind tragerea la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunilor legate de creditare 83

CONCLUZII 89
BIBLIOGRAFIE 92