Teza de master - Modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM - aspecte normative - ID:06890 - Volum 81 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4

I. INTRODUCEREA ŞI SCOATEREA BUNURILOR DE PE TERITORIUL VAMALE – REPERE GENERALE 7

1.1 Noţiuni generale despre bunurile introduse şi scoase de pe teritoriul vamal 7
1.2 Actele juridice ce reglementează introducerea şi scoaterea bunurilor de pe teritoriul RM 14

II. REGIMUL JURIDIC AL OPERAŢIUNILOR APLICATE LA INTRODUCEREA ŞI SCOATEREA BUNURILOR DE PE TERITORIUL RM: CONDIŢII LEGALE ŞI MĂSURI DE REALIZARE 22
2.1 Reguli generale de efectuare a controlului vamal în contextul diversităţii formelor de realizare 22
2.2 Declararea bunurilor introduse şi scoase de pe teritoriul vamal 28

III. REGIMUL INTRODUCERII ŞI SCOATERII BUNURILOR DE PE TERITORIUL RM 34
3.1 Specificul cadrului ce reglementează introducerea şi scoaterea automobilelor, pieselor de schimb şi obiectelor accesorii peste frontiera vamală 34
3.2 Introducerea şi scoaterea armelor de foc şi a muniţiilor aferente peste frontiera vamală a statului 55

ÎNCHEIERE 64
BIBLIOGRAFIE 67
SUMMARY 71
ANEXE 72
DECLARAŢIE PRIVIND ORIGINALITATEA CONŢINUTULUI TEZEI DE MASTER 80