Teza de master - Sinuciderea la copii și adolescenți - ID:06891 - Volum 103 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE 2
ANNOTATION 3
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND SINUCIDEREA

1.1. Aspecte generale cu privire la sinucid 10
1.2. Particularitățile comportamentului suicidar la copii și adolescenți 19
1.3. Tendințele mortalității copiilor și adolescenților cauzată de suicid 27
1.4. Concluzii la Capitolul I 34

II. FACTORII CARE FAVORIZEAZĂ SINUCIDEREA LA COPII ȘI ADOLESCENȚI
2.1. Cauzalitatea fenomenului suicidar la copii și adolescenți 36
2.2. Factorii endogeni ce contribuie comportamentul suicidar la copii și adolescenți 44
2.3. Factorii exogeni ce contribuie comportamentul suicidar la copii și adolescenți 50
2.4. Concluzii la Capitolul II 58

III. PREVENIREA ȘI COMBATEREA SINUCIDULUI ÎN RÂNDUL COPIILOR ȘI ADOLESCENȚILOR
3.1. Principii practice de prevenire a suicidului la copii și adolescenți 60
3.2. Modalități de prevenire a suicidului repetat la copii și adolescenți 69
3.3. Profilaxia comportamentului suicidar la copii și adolescenți 75
3.4. Serviciile consilierii psiho-pedagogică a copiilor și adolescenților cu risc suicidar 83
3.5. Concluzii la Capitolul III 89

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 91
BIBLIOGRAFIE 95