Teza de master - Asigurarea vehiculelor terestre (CASCO) - ID:06897 - Volum 87 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE

1.1. Evoluția asigurărilor și reasigurărilor pe plan mondial 8
1.2. Analiza conceptuală a asigurărilor și reasigurărilor 13
1.3. Delimitarea și clasificarea asigurărilor 19
1.4. Aspecte comparate privind activitatea de asigurare 25

CAPITOLUL II. ELEMENTE SPECIALE ALE ASIGURĂRILOR
2.1. Evoluția istorică și specificul asigurărilor de autovehicule 31
2.2. Impactul noilor tehnologii asupra sectorului de asigurări 35
2.3. Mecanismele de consolidare a activității sectorului de asigurări din Republica Moldova 40
2.4. Analiza eficienței asigurărilor pe plan economic și social 45

CAPITOLUL III. CARACTERISTICA ASIGURĂRILOR DE VEHICULE CASCO
3.1. Aspecte generale privind asigurarea de vehicule terestre (CASCO) 48
3.2. Tendințele actuale ale asigurării de vehicule terestre (CASCO) 53
3.3. Provocările asigurărilor de vehicule terestre (CASCO) și CARGO sub influența reformelor economice 57
3.4. Condițiile, drepturile și obligațiile asiguratului și asigurătorului în cadrul contractelor de asigurare vehicule terestre (CASCO) 60
3.5. Procedura de asigurare și de despăgubire pe marginea contractelor de asigurare vehicule terestre (CASCO) 65

CAPITOLUL IV. ASPECTE PRACTICE PRIVIND EXAMINAREA LITIGIILOR JUDICIARE CU PRIVIRE LA ASIGURAREA FACULTATIVĂ DE VEHICULE TERESTRE (CASCO) 71

CONCLUZII 79
BIBLIOGRAFIE 82