Teza de licenta - Rolul comisiilor parlamentare în activitatea Parlamentului RM - ID:06898 - Volum 70 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4

I. CONCEPTUL ŞI EVOLUŢIA INSTITUŢIEI PARLAMENTULUI 8

1.1 Evoluţia instituţiei Parlamentului 8
1.2 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Parlamentului în RM 12
1.3 Statutul juridic al instituţiei Parlamentului în sistemul autorităţilor publice din RM 18

II. SPECIFICUL COMISIILOR PARLAMENTARE ÎN ACTIVITATEA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA 24
2.1 Regimul juridic al constituirii şi componenţei comisiilor parlamentare 24
2.2 Funcţiile şi atribuţiile comisiilor parlamentare 28
2.3 Probleme şi perspective de reformare a activităţii comisiilor parlamentare prin prisma noii guvernări 44

III. TRANSPARENŢA ÎN PROCESUL DECIZIONAL DIN CADRUL COMISIEI PARLAMENTARE PENTRU MEDIU. (STUDIU DE CAZ) 48
3.1 Repere general-explicative privind transparenţa în procesul de luare a deciziilor în cadrul comisiilor parlamentare 48
3.2 Aсtivitаtеа Comisiei parlamentare pentru Mediu 51
3.3 Trаnsраrеnţа în рroсеsul dе examinare şi avizare а dесiziilor dе саtrе Comisia parlamentară pentru Mediu 55

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 59
BIBLIOGRAFIE 63
ANEXE 67