Raport privind practica de producţie și de licență la agenția de turism „TiteaTur” - ID:02695 - Volum 25 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Sinteza raportului...........................................2
 
Capitolul I Prezentarea organizației..............3
1.1 Sectorul de activitate......................................3
1.2. Istoric: înfiinţare, evoluţie, privatizare.............3
1.3 Obiectul de activitate – din statut.....................5
1.3 Sediul agenţiei, filiale, puncte de lucru..............6
 
Capitolul II .....................................................7
2.1 Managementul organizației, organigrama, managerii......7
2.2 Piața organizației.........................................................9
2.3 Oferta organizației......................................................13
2.4. Politica de promovare................................................14
2.5 Analiza SWOT a agenţiei TiteaTur................................17
 
Sugestii şi propuneri....................................................20
Concluzii........................................................................21
Anexe............................................................................22