Lucrare de diploma - Peisaje Culturale ale Judetului Cluj - ID:02696 - Volum 94 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ARGUMENT ...........4
 
CAPITOLUL I. PEISAJUL CULTURAL. COORDONATE GENERAL    5

1.1. Peisajul. Generalităţi ...............................................................5
I.2. Tipuri de peisaje           .......................................................5          
I.2.1 Peisajul cultural. Concepte, definiţii şi importanţă ..................6
I.2.2 Categorii de peisaj cultural ..................................................7
I.3 Peisaje culturale pe Lista Patrimoniului Mondial ........................8
I.4 Peisajul cultural istoric ...........................................................9
I.4.1 Elemente cu semnificaţie religioasă .....................................9
I.4.2 Elemente de locuire ...........................................................10
I.4.2.1 Elemente de gospodărire .................................................10
I.4.3 Elemente de economie .......................................................11
I.4.3.1 Elemente de agricultură ...................................................11
I.4.3.2 Elemente de silvicultură ...................................................12
I.4.3.3 Elemente de industrie si mesteşuguri ................................12
I.4.3.4 Elemente ale peisajului minier ..........................................13
I.4.3.5 Elemente legate de transport şi circulaţie ………………………………14
I.4.4 Amenajarea apelor .............................................................14
 
 
CAPITOLUL II. JUDEŢUL CLUJ. COORDONATE GENERALE .........15
II.1.0 Geografie ………………………………………………………………..... 15
II.1.1 Poziţia geografică ……………………………………………………...… 15
II.1.2 Relieful ..............................................................................15
II.1.2.1 Relieful muntos ...............................................................15
II.1.2.2 Relieful deluros ………………………………………………………... 16
II.1.3 Clima ……………………………………………………………………... 18
II.1.4 Reţeaua hidrografică ……………………………………………………... 20
II.1.4.1 Reţeaua de râuri ………………………………………………………...20
II.1.4.2 Lacurile …………………………………………………………….….. 21
II.1.4.3 Apele Subterane …………………………………………………….…. 22
II.2.0 Solurile ..................................................................22      
II.2.1 Bogăţiile subsolului ................................................24
II.3.0 Flora şi fauna spontană .........................................25
II.3.1Flora .....................................................................25
II.3.2 Fauna ...................................................................26
II.4.0 Demografia ...........................................................27
II.4.1 Structura etnică .................................................... 27
II.5.0 Industria ..............................................................29
II 6.0 Turismul .............................................................. 29
 
CAPITOLUL III. ANALIZA ELEMENTELOR DE PEISAJ CULTURAL DIN JUDEŢUL CLUJ.....32
III 1.0 Analiza peisajului .................................................32
III 2.0  Bazele obiective de analiză a peisajelor ............... 32
III 3.0 Componente vizuale ale peisajului ........................34
III 4.0 Criterii de dominanță ...........................................35
III 5.0  Factori de variabilitate ........................................ 35
III 6.0  Factori climatici .................................................. 36
III 7.0  Evaluarea peisajului ........................................... 36
III 8.0 Organizarea unui peisaj ....................................... 37
III.8.1 Elemente majore ale peisajului .............................37
III 9.0  Elemente de peisaj cultural din judeţul Cluj …………. 38
III.9.1 Municipiul Cluj-Napoca ...........................................39
III 9.2 Municipiul Dej .......................................................42
III.9.3 Municipiul Gherla ...................................................43
III.9.4 Municipiul Turda .................................................... 45
III.9.5 Municipiul Câmpia- Turzii .......................................46
 
CAPITOLUL IV. TRASEE TURISTICE PEISAGISTICO-CULTURALE DIN JUDEŢUL CLUJ .....48
CAPITOLUL V. ANALIZA SWOT A ELEMENTELOR DE PEISAJ CULTURAL ÎN JUDEŢUL CLUJ.....68

 
Concluzii ………………74
Anexe …………………77