Teza de licență - Rolul turismului rural în dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova - ID:03800 - Volum 65 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE CU REFERIRE LA TURISMUL RURAL

1.1. Aspecte teoretice privind turismul rural
1.2. Premise de apariţie şi factori de dezvoltare a turismului rural
1.3. Clasificarea și particularitățile activităților turismului rural

CAPITOLUL II. ROLUL TURISMULUI RURAL ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA
2.1 Analiza cadrului legislativ și evoluția turismului rural în Republica Moldova
2.2. Influența turismului rural asupra situației economice a țării.
2.3 Eficiența socială a turismului rural.

CAPITOLUL III. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL ÎN CADRUL REPUBLICII MOLDOVA
3.1. Descrierea generală a principalilor agenți economici ce desfășoară activități turistice în mediul rural
3.2. Analiza experienţei internaţionale privind promovarea turismului rural
3.3. Oportunități de dezvoltare a turismului rural în Republica Moldova

Concluzii
Bibliografie
Anexe